Điều kiện giao dịch chung

08/02/2021 Hoa Kiều Team

I. Thông tin và điều kiện giao dịch

– Thời gian hoạt động: 10h sáng – 02h sáng hôm sau từ thứ hai đến chủ nhật

– Địa điểm: Tại cơ sở của Công ty Cổ phần Hoa Kiều Spa 

II. Chính sách hoàn trả

Thời hạn hoàn trả:

Công ty Cổ phần Hoa Kiều Spa sẽ cung cấp dịch vụ theo đúng tiêu chuẩn đơn hàng mà khách hàng đã thanh toán. Nếu không thể tiếp nhận và phục vụ khách hàng như các dịch vụ đã thanh toán, Công ty Cổ phần Hoa Kiều Spa sẽ tiến hành hoàn trả lại tiền trong vòng 24h.

Phương thức hoàn trả:

Sau khi xác nhận thông tin đơn hàng đã được thanh toán nhưng không phục vụ, Công ty Cổ phần Hoa Kiều Spa sẽ tiến hành hoàn trả bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản ngân hàng cho quý khách theo đúng thỏa thuận.

Phí hoàn trả sản phẩm:

Công ty Cổ phần Hoa Kiều Spa sẽ hoàn trả lại khoản phí đúng với số tiền mà khách hàng đã thanh toán đơn hàng.

III. Tiêu chuẩn dịch vụ 

Công ty Cổ phần Hoa Kiều Spa sẽ cung cấp dịch vụ theo đúng tiêu chuẩn đơn hàng mà khách hàng đã thanh toán.

IV. Quy trình cung cấp dịch vụ 

Sau khi tiếp nhận thông tin của khách hàng qua hotline hoặc trang web, đội ngũ nhân viên của Công ty Cổ phần Hoa Kiều Spa sẽ gửi thông tin giao dịch qua email hoặc tin nhắn. Khách hàng có thể trực tiếp đến cơ sở của Công ty Cổ phần Hoa Kiều Spa để sử dụng dịch vụ. 

V. Quyền lợi và trách nhiệm của khách hàng sử dụng dịch vụ  

(1) Khách hàng phải khai báo đúng và đầy đủ thông tin

(2) Khách hàng cần thanh toán đủ mọi khoản cước phí của bên Công ty Cổ phần Hoa Kiều Spa cung cấp

(3) Người gửi có quyền khiếu nại và yêu cầu Công ty Cổ phần Hoa Kiều Spa thường thiệt hại vật chất theo quy định.

VI. Trách nhiệm của Công ty Cổ phần Hoa Kiều Spa 

(1) Kiểm tra nội dung thông tin của khách hàng sử dụng dịch vụ

(2) Có quyền từ chối phục vụ nếu phát hiện thông tin không chính xác

(3) Bảo đảm an toàn về sức khỏe cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ

(4) Giải quyết khiếu nại và bồi thường theo quy định.

Miễn trừ trách nhiệm: Công ty Cổ phần Hoa Kiều Spa không chịu trách nhiệm bồi thường trong các trường hợp sau:

(1) Khiếu nại qua thời gian quy định,

(2) Những thiệt hại gián tiếp phát sinh do việc cung ứng dịch vụ không đảm bảo chất lượng gây ra.

VII. Khiếu nại

Quý khách có quyền khiếu nại về các dịch vụ được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Hoa Kiều Spa.

Nội dung khiếu nại cần có:

  • Lý do khiếu nại;
  • Thông tin Quý khách, gồm cả thông tin liên lạc và bản khiếu nại có chữ ký;
  • Công ty Cổ phần Hoa Kiều Spa sẽ tiến hành xác minh và trả lời khiếu nại trong vòng 30 ngày (kể từ ngày nhận được khiếu nại).

0906 358 192