Giảm 30% giá vé Massage Super-Vip

Giảm 30% giá vé Massage Super-Vip

Mã giảm giá

 • Giảm lên tới 30% cho Massage Super King
  Áp dụng cho: Massage Super King
  Thời gian áp dụng: -
  Điều kiện:
  Khung giờ vàng từ 10h cho tới 14h mỗi ngày
  Khung giờ vàng từ 17h cho tới 20h mỗi ngày
  Nhập code

  KTSUPKING

  Đặt ngay
 • Giảm lên tới 30% cho Massage King
  Áp dụng cho: Massage King
  Thời gian áp dụng: -
  Điều kiện:
  Khung giờ vàng từ 10h cho tới 14h mỗi ngày
  Khung giờ vàng từ 17h cho tới 20h mỗi ngày
  Nhập code

  KTKING

  Đặt ngay
 • Giảm lên tới 30% cho Massage Super VIP
  Áp dụng cho: Massage Super Vip
  Thời gian áp dụng: -
  Điều kiện:
  Khung giờ vàng từ 10h cho tới 14h mỗi ngày
  Khung giờ vàng từ 17h cho tới 20h mỗi ngày
  Nhập code

  KTSUPVIP

  Đặt ngay
 • Giảm lên tới 30% cho Massage VIP
  Áp dụng cho: Massage Vip
  Thời gian áp dụng: -
  Điều kiện:
  Khung giờ vàng từ 10h cho tới 14h mỗi ngày
  Khung giờ vàng từ 17h cho tới 20h mỗi ngày
  Nhập code

  KTVIP

  Đặt ngay