Bảng giá

31/08/2022 Hoa Kiều Team

Hoa Kiều Massage cung cấp các gói dịch vụ sau:

Vé VIP

 • Giá: 590.000đ
 • Thời gian: 70 phút

Gói dịch vụ bao gồm:

 • Massage body, massage đá nóng
 • Ngâm chân thuốc bắc, mặt nạ thảo dược
 • Phục vụ ,mì bò trứng, cháo trắng thịt kho, bò cụng, nước suối

Vé Super VIP

 • Giá: 890.000đ
 • Thời gian: 100 phút

Gói dịch vụ bao gồm:

 • Massage body, massage đá nóng
 • Ngâm chân thuốc bắc, mặt nạ thảo dược
 • Phục vụ ,mì bò trứng, cháo trắng thịt kho, bò cụng, nước suối, gà ác hầm thuốc bắc

Vé King

 • Giá: 1.290.000đ
 • Thời gian: 100 phút

Gói dịch vụ bao gồm:

 • 2 suất massage body, 2 suất massage đá nóng
 • Ngâm chân thuốc bắc,mặt nạ thảo dược
 • Phục vụ ,mì bò trứng, cháo trắng thịt kho, bò cụng, nước suối, gà ác hầm thuốc bắc

Vé Super King

 • Giá: 2.590.000đ
 • Thời gian: 120 phút

Gói dịch vụ bao gồm:

 • 2 suất massage body, 2 suất massage đá nóng
 • Ngâm chân thuốc bắc, mặt nạ thảo dược
 • Phục vụ ,mì bò trứng, cháo trắng thịt kho, bò cụng, nước suối, gà ác hầm thuốc bắc

0906 358 192