Giảm giá 30% Trải nghiệm Lingam

Giảm giá 30% Trải nghiệm Lingam

Mã giảm giá

 • Giảm giá 30% cùng Hoa Kiều trải nghiệm Lingam
  Áp dụng cho: Massage Lingam
  Thời gian áp dụng: 01/07/2022 - 31/07/2022
  Điều kiện:
  Chương trình áp dụng cho tất cả khung giờ từ ngày 1/7 - 31/7/2022
  Nhập code

  KTLINGAM

  Đặt ngay
 • Giảm lên tới 30% cho Massage Super King
  Áp dụng cho: Massage Super King
  Thời gian áp dụng: -
  Điều kiện:
  Khung giờ vàng từ 10h cho tới 14h mỗi ngày
  Khung giờ vàng từ 17h cho tới 20h mỗi ngày
  Nhập code

  KTSUPKING

  Đặt ngay
 • Giảm lên tới 30% cho Massage King
  Áp dụng cho: Massage King
  Thời gian áp dụng: -
  Điều kiện:
  Khung giờ vàng từ 10h cho tới 14h mỗi ngày
  Khung giờ vàng từ 17h cho tới 20h mỗi ngày
  Nhập code

  KTKING

  Đặt ngay
 • Giảm lên tới 30% cho Massage Super VIP
  Áp dụng cho: Massage Super Vip
  Thời gian áp dụng: -
  Điều kiện:
  Khung giờ vàng từ 10h cho tới 14h mỗi ngày
  Khung giờ vàng từ 17h cho tới 20h mỗi ngày
  Nhập code

  KTSUPVIP

  Đặt ngay
 • Giảm lên tới 30% cho Massage VIP
  Áp dụng cho: Massage VIP
  Thời gian áp dụng: -
  Điều kiện:
  Khung giờ vàng từ 10h cho tới 14h mỗi ngày
  Khung giờ vàng từ 17h cho tới 20h mỗi ngày
  Nhập code

  KTVIP

  Đặt ngay

0906 358 192